En klients berättelse om stress

Att hantera stress och obalans i livet kan vara utmanande, men med rätt stöd kan förändringen bli både möjlig och meningsfull. Här beskriver jag en av mina klienters resa, och hur samtalsterapi hjälpte henne att återfå kontrollen över sitt liv. Annas resa är verklig, men namn och vissa omständigheter är utbytta.

En oväntad livskris

Anna, 38 år, sökte mig efter att under en längre period ha känt sig obekväm och stressad över hur hon hanterade sitt liv. Hon är singel och har ett bra jobb, och i det stora hela trivs hon med sitt liv. Det gjorde hennes frustration över att inte må bra än mer påtaglig. Trots att hon hade gått några kurser i personlig utveckling och hade vissa strategier som fungerade hyfsat, kände hon att det inte räckte. När Anna kom till mig hade en nära släkting precis gått bort. Hon hade svårt att hitta balansen i sig själv efter detta och upplevde en rad olika stressymptom. 

Att hitta balansen

Vid vårt första möte skapade jag en energi av närvaro och acceptans, vilket hjälpte Anna att slappna av och känna sig sedd och hörd på ett djupare plan. I denna närvaro kunde jag gradvis ge henne viktig feedback på punkter där hon tidigare inte förstod vad som hände. Jag stöttade henne i att sänka hastigheten i hur hon rörde sig genom livet och i hennes tankeprocesser. Vi började utforska hennes undermedvetna, och hon fick många aha-upplevelser.

Verktyg för livet

Efter några sessioner började Anna få verktyg för att hantera sitt liv på ett nytt sätt. Hon återkom efter några tillfällen, själaglad över att börja få styr på de värsta stresspåslagen. Allt eftersom jag gav Anna nycklar till sig själv och hur hon kunde hantera sitt mående, började hon skapa en ny känsla inom sig själv. Detta blev en uppåtgående spiral där hon återfick kontrollen över sitt liv.

Att våga söka hjälp och investera i sitt eget välmående genom samtalsterapi kan skapa en varaktig förändring i ditt liv.

Anna började få stunder av klarsyn och insikter om sig själv som fördjupade hennes upplevelse. Hon kände fortfarande att hennes mående kunde växla, men hon började ”bottna i sig själv” på ett vis hon inte upplevt tidigare. Detta gav henne en ovärderlig tillit till sig själv.

Känner du igen dig i Annas berättelse och vill ha stöd i att hantera din stress eller andra livsutmaningar? Tveka inte att kontakta mig, jag finns här för att hjälpa dig att hitta balansen och återfå kontrollen över ditt liv.