Energimassage med healing

Frigör blockeringar för energiflöde

  • Vill du få hjälp med att läka både fysiska och mentala blockeringar?
  • Vill du få hjälp med att vara närvarande i din kropp och öka din förmåga att hantera yttre påfrestningar och stress?

Med energimassage löser vi upp blockeringar i kroppens och energifältets flöde för ökad närvaro och välbefinnande.

Kroppens energiflöden för välbefinnande

Energimassage är ett suveränt sätt att läka sig själv på. Kroppen lagrar allt du upplever, och det kan vara i både den fysiska kroppen samt de energifält som omger din kropp. När du mår bra är det som ett flöde i alla dina energisystem, och din aura känns expansiv och stark. Du mår bra, och du blir inte så lätt påverkad av yttre händelser.

Om du är sjuk, fysiskt eller psykiskt, eller något annat sker i ditt liv som stressar dig, drar du ihop auran, energifältet runt din kropp, och de energiflöden som normalt strömmar i och runt dig blockeras. Ofta är det så att du inte heller är helt grundad med din energi i din fysiska kropp.

Spänningar släpper och känslor frigörs

Vi vuxna svävar ofta lite ovanför vår kropp med vår energi och vi mår allra bäst när vi är helt närvarande. Detta flöde kan också ha blivit blockerat sedan tidigare på grund av något som du upplevt svårt, eller traumatiskt. Man kan leva med dessa så kallade ärr eller blockeringar i auran under mycket lång tid och helt glömma vad som en gång kanske hände. Du vänjer dig vid att ha mycket mindre flöde eller energi i ditt liv. Det är på ett vis en genväg att behandla kroppen på, samt de energifält som omger kroppen.

Hur det går till

Jag samtalar med din kropp och dina fält och får då information och vägledning i hur jag kan lösa upp dina blockeringar. Jag använder mig av olika healingströmmar för att lösa upp låsta fält.Detta kan både ske på kroppen och ovanför och runt denna. Du ligger ner på bänken och slappnar av. Du kan mycket väl känna av att något händer, att spänningar släpper, och känslor bubblar upp tillfälligt. Gamla upplevelser kan göra sig påminda. Detta ska dock vara kortvarigt för att sedan försvinna. Viktigt är dock att du ger dig tid att integrera upplevelsen, ta det lugnt efter behandlingen och drick mycket vatten.