Soul Reconnection

Återupptäck din själ

  • Har du förlorat kontakten med ditt inre jag?
  • Vill du hitta tillbaka till ett inre välbefinnande?

Upplev frihet från ångest och depression genom att öppna upp för dina känslor och ge utrymme för läkning.

Livets utmaningar

Man kan på många vis tappa kontakten med sin själ, sitt inre jag. Det sker för de flesta lite gradvis när vi växer upp, och även mer tydligt vid jobbiga eller traumatiska situationer som kan uppstå i livet.  Vi lever dessutom i ett samhälle där vi inte på något vis uppmuntras till att hålla kontakten med oss själva på ett inre plan. Inte heller får vi någon undervisning i hur man gör detta.

Utrymme för läkning

Jag hjälper dig att på ett djupare plan hitta tillbaka till din egen själ. Jag använder mig av olika healingtekniker såsom Matrix Energetics. Framförallt så låter jag min intuition guida mig i stunden.

Samtal ingår som stöd för integrering av behandlingen. 

Matrix Energetics

Fokuserar på att förändra medvetandet, vilket kan leda till djupgående förändringar och läkning.

Du behöver gott om tid efter behandlingen för att landa och ge utrymme till fortsatt läkning.